ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 38 โดยชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมห่รัชมังคลาจารย์ ดังนี้
1. เด็กหญิงพรทิวา นิตตา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
2. เด็กหญิงฐานิดา บุตรเงิน ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
3. เด็กหญิงณพิชญา สะกล ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ระดับประถมศึกษาตอนต้น
4. เด็กหญิงธัญลักษณ์ บุญหมื่น ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด (จังหวัดลำพูน) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2563,10:41   อ่าน 722 ครั้ง