ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกัฬาแบดมินตัน
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกัฬาแบดมินตัน ดังต่อไปนี้
1) เด็กหญิงสุพิชญา ปาตัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ หญิงคู่ รุ่นอายุ 9 ปี การแข่งขันแบดมินตัน THE MALL BADMINTON CHAMPIONSHIP 2020
2) เด็กหญิงสุพิชญา ปาตัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ คู่ผสม รุ่นอายุ 9 ปี รางวัลชนะเลิศ หญิงคู่ รุ่นอายุ 9 ปี และรางวัลชนะเลิศ หญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 9 ปี การแข่งขันแบดมินตัน ZATEE BADMINTON ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2563 ณ MCC HALL เดอร์มอลล์โคราช NAKHONSAWAN OPEN 2020 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2563 จ.นครสวรรค์
3) เด็กชายอินทนันทน์ โนนทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม รุ่นอายุ 9 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู่ รุ่นอายุ 9 ปีการแข่งขันแบดมินตัน ZATEE BADMINTON ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2563 ณ MCC HALL เดอร์มอลล์โคราช NAKHONSAWAN OPEN 2020 ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2563 จ.นครสวรรค์
4) เด็กหญิงสุพิชญา ปาตัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คู่ผสม รุ่นอายุ 8 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงคู่ รุ่นอายุ 8 ปี การแข่งขันแบดมินตัน CMI BADMINTON TOURNAMENT ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563
5) เด็กชายอินทนันทน์ โนนทอง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คู่ผสม รุ่นอายุ 8 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู่ รุ่นอายุ 8 ปี การแข่งขันแบดมินตัน CMI BADMINTON TOURNAMENT ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2563
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 2563,14:26   อ่าน 3409 ครั้ง