ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมชายล้วน ระดับประถมศึกษา ตามโครงการบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยกรมศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1) เด็กชายนาวิน ปินตาเสน
2) เด็กชายภูริวัชร์ อุดมทิพย์
3) เด็กชายสุขสวัสดิ์ มะโนสมุทร
4) เด็กชายธนภัทร ใจสูง
5) เด็กชายชยพล แสนคณารี
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,15:47   อ่าน 3516 ครั้ง