ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประถมศึกษา ตามโครงการบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยกรมศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1) เด็กหญิงพีชญาภา สุยะสัก
2) เด็กหญิงพิพ์นิภา พิมพิรัตน์
3) เด็กหญิงพิชญา จักขุเรือง
4) เด็กหญิงณัชฎาภรณ์ สุริยะ
5) เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ชมชื่น
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,15:49   อ่าน 3417 ครั้ง