ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการบรรยายธรรม ตามโครงการประกวดบรรยายธรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการบรรยายธรรม ตามโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2563 โดยกรมศาสนา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัล ดังนี้
ระดับประถมศึกษาตอนต้น เด็กชายภูริ กอนเชื้อ
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เด็กหญิงพีชญาภา สุยะสัก
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2563,15:50   อ่าน 3482 ครั้ง