ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน “โรงเรียนอนุบาลลำพูน” ที่ได้รับรางวัลประเภททีมวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน “โรงเรียนอนุบาลลำพูน” ที่ได้รับรางวัลประเภททีมวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563 
 2nd Runner Up Team Award
- วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ได้แก่
ด.ช ชยกฤช สุรินกาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ด.ช ต้นธาร ปัญโญศักดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ด.ญ กัญญารัตน์ จันทร์กาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ด.ญ ฐานิดา บุตรเงิน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ด.ญ วิสสุตา เลื่อมใจหาญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ด.ญ ภัควลัญชญ์ กันทะวรรณ์
ดฺญ วรัญญา จันทร์เปธง
ด.ช จักรกฤช ธะนา
ด.ช.พีระภัทร์ จันทะโพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ด.ญ.ณพิชญา สะกล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ด.ญ. สุพิชญา น้อยวันนา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ด.ญ. วิมลณัฐ วสุธวัช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
และขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลประเภทรางวัลชมเชย ระดับประเทศวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ด.ญ ธีริศรา จันทร์วงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/6
รางวัลชมเชย ระดับประเทศวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ด.ช ชยกฤช สุรินกาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ด.ช ต้นธาร ปัญโญศักดิ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ด.ญ กัญญารัตน์ จันทร์กาศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
ด.ญ ฐานิดา บุตรเงิน
 ขอขอบคุณ ผอ วรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูนที่ให้เกียรติในการมอบรางวัลให้กับนักเรียน
 ทางโครงการ ASMO THAI ขอขอบคุณ คุณครูกรรญาณี บุญสุทธิ์ คุณครูนันทพัทธ์ ยะสง่า คุณครูจุฑามาศ อภิธรรมนพ ครผู้ประสานโครงการฯ
และ คุณครูที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาของประเทศในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2564,12:24   อ่าน 329 ครั้ง