ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงชญาภา มานพพงศ์ รางวัลลูกกตัญญูสร้างสรรค์สังคมในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
ขอแสดงความยินดี
 
กับเด็กหญิงชญาภา มานพพงศ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/7 ที่ได้รับโล่รางวัลลูกกตัญญูสร้างสรรค์สังคม ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 จากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2564,16:02   อ่าน 167 ครั้ง