ภาพกิจกรรมภายนอก
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ทั้งชายและหญิง จัดโดยจังหวัดลำพูนและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลำพูน และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน โดยแยกตามประเภทการแข่งขัน ดังนี้
1. เด็กหญิงปวิชญา ปาตัน นักเรียนชั้น ป.2/7
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 8 ปี
2. เด็กชายศุภสัณห์ ใจมา นักเรียนชั้น ป.2/7
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 8 ปี
3. เด็กหญิงสุพิชญา ปาตัน นักเรียนชั้น ป.4/7
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี
4. เด็กชายอินทนันทน์ โนนทอง นักเรียนชั้น ป.4/7
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี
และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี
5. เด็กชายอิศราภาคย์ โนนทอง นักเรียนชั้น ป.6/6
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชายเดี่ยวรุ่นอายุ 12 ปี
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,10:02   อ่าน 99 ครั้ง