ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2564 ดังนี้
วิชาคณิตศาสตร์
1. เด็กชายชนกฤช สุรินกาน
2. เด็กชายทักษ์ดนัย สุมา
วิชาวิทยาศาสตร์
1. เด็กหญิงณัฏฐธนัน ธิดา
2. เด็กชายวนธร วงค์สถาน
3. เด็กหญิงศศินิภา อรุณโรจนวุฒิ
4. เด็กหญิงปราณณิชา คำพูน
5. เด็กหญิงรุ่งวิวิศนา เหมงาม
6. เด็กหญิงกนกวรรณ ติใหม่
7. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ต๊ะวรรณา
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์ พุ่มพวง
9. เด็กหญิงจริยวรรณ ปัญโญกลาง
10. เด็กชายแทนคุณ คิดดี
11. เด็กหญิงพิมพ์พรรณอร ชัยยาทา
12. เด็กชายก้องภพ ร้อยหมื่น
13. เด็กชายต้นธาร ปัญโญศักดิ์
14. เด็กหญิงทิพธิดา วงศ์ยาไชย
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,09:37   อ่าน 27 ครั้ง