ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ Clever Math
โรงเรียนอนุบาลลำพูนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ Clever Math ดังนี้
1.รางวัล Star of the month เดือนมิถุนายน 2565
- เด็กชายแทนคุณ คิดดี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
2.รางวัล คนเก่งพิชิตด่าน
- เด็กหญิงภัทรรัตน์ อุ่นเรือน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
3.รางวัลประจำเดือน ครูผู้สอน เดือนมิถุนายน 2565 ระดับยอดเยี่ยม
- คุณครูสุชัญญาณัฎฐ์ จันทร์ประทุม
- คุณครูนลพรรณ ตะยะพงค์
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2565,07:33   อ่าน 18 ครั้ง