ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศจากโรงเรียนอนุบาลลำพูน
แจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ Smart English Program ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3
แจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ Smart English Program ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 ห้องเรียนพิเศษSmart English Program และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มารายงานตัว ในวันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องธุรการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น. พร้อมทั้งรับเอกสารการมอบตัวนักเรียน
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,07:57   อ่าน 106 ครั้ง