ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศจากโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 ห้องเรียนปกติ)
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 ห้องเรียนปกติ)
เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศให้มีการเลือกตั้งเทศบาล ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 ซึ่งตรงกับวันจับฉลาก วันประกาศผล และวันรายงานตัว ของนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 ห้องเรียนปกติ)
ในการนี้จึงขอเลื่อนวันจับฉลาก วันประกาศผล และวันรายงานตัว ดังนี้
1. กำหนดวันจับฉลาก วันประกาศผล และวันรายงานตัว จากเดิมวันที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ 4 เมษายน 2564
2. กำหนดวันมอบตัว จากเดิมวันที่ 4 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 6 เมษายน 2564
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 2564,16:01   อ่าน 162 ครั้ง