ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 18 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหารและตัวแทนคณะครู ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ นายวัชรพล เมืองคำ สามีของคุณกุหลาบ เมืองคำ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลลำพูน มอบน้ำดื่ม จำนวน 1200 ขวด ให้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรม " Home for Child’66 : เดิน-วิ่งการกุศล คนหละปูนแป๋งบ้านหื้อน้อง "
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 66
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 มาศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 66
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 มาศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
วันที่ 2 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงพาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 มาศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 66
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) บันทึกเทปโทรทัศน์ผลงานสิ่งประดิษฐ์และโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 180 คน เข้าร่วมการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทวดทอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1 ศึกษาดูงาน
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 66
โรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นสนามสอบแข่งขันทางวิชาการนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 รอบแรก
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 66
โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 66
โรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดี กับ นักเรียนและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 10 รายการ
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 66
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูนที่ผ่านการคัดเลือก นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
โพสเมื่อ : 16 ก.พ. 66
วันที่ 29 มกราคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนอนุบาลลำพูน ร่วมขบวนงานสักการะใส่ขันดอกพระรอดมหาวัน
โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 66
ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียนที่ได้รับรางวัลการสอบวัดความรู้เสริมปัญญาประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 66