ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับคุณครูพิจาริน เมืองตาแก้ว ได้ย้ายจากโรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร สพป.กำแพงเพชร เขต ๑
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
ขอขอบพระคุณกองสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
ขอแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ สมาคมคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 64
VTR การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
ยินดีต้อนรับ คุณครูพราวพิมล ศรีไชยวงค์ ได้ย้ายจากโรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย สพป.เชียงราย เขต ๑
โพสเมื่อ : 09 พ.ย. 64
ขอขอบคุณ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 20,000 บาท ในการจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test kit ( ATK )
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 64
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 64
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) นางดอกไม้ ทองชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 64
การนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี ( Best Practice ) งานมหกรรมวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา 2021
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 64
ขอแสดงความยินดี กับคุณครูสรารัตน์ เดชะวงค์ ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง ครูผู้สอนยอดเยี่ยม สพฐ. OBEC AWARD
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 64
โรงเรียนอนุบาลลำพูนมอบชุด PPEและน้ำดื่ม แก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านหน้า
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 64
ร่วมบริจาคงบประมารสนับสนุนและสิ่งของอุปโภคบริโภค แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านดอน
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
ขอแสดงยินดีกับ นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการห้องเรียนคุณภาพ ระดับดีเยี่ยม
โพสเมื่อ : 19 ก.ค. 64
สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 64
ขอขอบคุณเทศบาลเมืองลำพูน ที่ให้ความอนุเคราะห์การพ่นหมอกควันกำจัดยุง โรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนอัฎฐารส)
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
ขอขอบคุณเทศบาลเมืองลำพูน ที่ให้ความอนุเคราะห์การพ่นหมอกควันกำจัดยุง
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลเวียงยองที่ให้ความอนุเคราะห์การพ่นหมอกควันกำจัดยุงโรงเรียนอนุบาลลำพูน (ห้องเรียนโรงเรียนบ้านเวียงยอง)
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอขอบคุณ เทศบาลตำบลเวียงยองที่ให้ความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 64