ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมงานมุฑิตาจิตแด่ผู้บริหารและครูผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดประเทศไทย (ภาคเหนือ)
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี เนื่องในวันสวรรคต
โพสเมื่อ : 09 ส.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณี อุบัติเหตุรถรับ - ส่งนักเรียน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
คณะผู้บริหาร ครู หัวหน้างาน โรงเรียนอนุบาลลำพูน ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป น.)
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนอนุบาลลำพูน มาแนะแนวการศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลลำพูน ได้ออกตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 08 ก.ค. 65
กิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลำพูน ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
โพสเมื่อ : 07 ก.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับการติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูสรารัตน์ เดชะวงศ์ ที่ได้รับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต
โพสเมื่อ : 27 มิ.ย. 65
ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลลำพูนเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์บารมี 30 ทัศน้อมถวายเป็นพุทธบูชาครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ปฐมนิเทศและมอบนโยบายการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา แก่ครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย และครูที่ได้ย้าย
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 65
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65
ขอเชิญชวน ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่นความปลอดภัยในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 02 มิ.ย. 65
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ (โควิด - 19) และฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายเพื่อป้องกันไข้เลือดออก
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 65
ประชุม ในการจัดหาทุน เพื่อพัฒนาห้องประชุมฝ้ายคำ
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 65
นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ กำกับติดตาม สพป.ลำพูน เขต 1 นิเทศ กำกับติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
ยินดีต้อนรับ คุณครูจารุวรรณ อะคะปัน ที่ได้ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลลำพูน เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูสยาม กองคำ
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65