ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
"บัวลำพูนเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลลำพูน
"บัวลำพูนเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ คุณครูวีรยา ฑีฆายุ ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ คุณครูวีรยา ฑีฆายุ ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมวันลอยกระทง 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการประกวดทำกระทงลอย การประกวดหนูน้อยนพมาศและหนุ่มน้อยยี่เป็ง เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลำพูน จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 27 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลำพูน จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูสุพินธ์ เอี่ยมสะอาด และคุณครูนิตยา เนตรศักดิ์เกษม คุณครูที่รักยิ่ง ของพวกเรา ชาวอนุบาลลำพูน ด้วยรักและผูกพัน   >>>>>รูปภาพเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
วันที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม (ระดับประถมศึกษา) จากคณะกรรมการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
ยินดีต้อนรับ คุณครูแสงจันทร์ เผ่าพิทักษ์มุนี คุณครูภิญญาพัชญ์ สุธรรมยอง และคุณครูอิสราภรณ์ อ่อนทอง สู่รั้วเขียว ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "รักษ์ภาษาไทย ภูมิใจภาษาถิ่น" ประจำปี 2562
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลลำพูน
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน "63 ปี อนุบาลลำพูน" คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป และร่วมพิธีบำเพ็ญบุญอุทิศบูรพาจารย์สืบชะตา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธี ทางโรงเรียนอนุบาลลำพูนขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานของทางโรงเรียนในวันนี้ค่ะ
กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรม "พิธีหล่อเทียนพรรษา" ประจำปี 2562
การนิเทศครูผู้สอน วิชาภาษาไทย ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคร
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นิเทศติดตามผลการพัฒนาผู้เรียน ด้วยกิจกรรมสอนงาน (Coaching) การให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้ (Mentoring) และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบนโยบาย แนวทางการพัฒนานักเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนอนุบาลลำพูนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ประชาสัมพันธ์อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลลำพูนประกาศยกย่อง ชมเชยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้
ด.ช.ชัยภัทร บุญเฉลียว 
ด.ญ.วชิรญาณ์ รัตน์จันตา 
ด.ญ.อภิษฎา คำบุญเรือง
ด.ญ.สุพิชฌาย์ ดวงแก้ว 
ด.ญ.อนัตตา อิ่นอ้าย
 
ซึ่งคะแนน O-NET นี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความตั้งใจ/ใส่ใจในการเรียนของนักเรียน ที่จะส่งผลให้นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะที่ต้องการในอนาคตได้