ภาพกิจกรรมโรงเรียน
วันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมบัวลำพูนเกมส์ประจำปีการศึกษา2565
วันที่ 27 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมบัวลำพูนเกมส์ประจำปีการศึกษา2565 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และขอขอบคุณ วงโยธวาทิตโรงเรียนเมธีวุฒิกร และ วงโยธวาทิตโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ที่มาร่วมเดินนำขบวนในกิจกรรมบัวลำพูนเกมส์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566
วันที่ 13 มกราคม 2566 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตร กิจกรรมมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่าง ๆ กิจกรรมการแสดงของนักเรียน และกิจกรรมเกมต่าง ๆ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดลำพูน ดังนี้ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร วันมหาวัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดลำพูน พิพิธภัณฑ์ชุมชนเมืองลำพูน
นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1
วันที่ 26 ธันวาคม 2565 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน นายประสิทธิ์ กะตะศิลา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเป็นตัวแทนเข้าร่วมการสอบแข่งขันยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัด ภาคเหนือ ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 23 ธันวาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมวาดภาพระบายสีวันคริสต์มาส กิจกรรมคัดลายมือวันคริสต์มาส กิจกรรมการเขียนตามคำบอก กิจกรรมเปิด Dictionary กิจกรรม Listening Skill กิจกรรมพูดภาษาอังกฤษ กิจกรรมการประกวดร้องเพลงสากล กิจกรรมมัจฉาพาเพลิน กิจกรรม snow globe กิจกรรมการ์ดวันคริสต์มาส กิจกรรมหรรษาพาเพลิน
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์บุคลากรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นสนามสอบ วัดพระธาตุหริภุญชัย ในการจัดสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2565
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นสนามสอบ วัดพระธาตุหริภุญชัย ในการจัดสอบธรรมสนามหลวง (ธรรมศึกษา) ประจำปี 2565 โดยมีคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้
คุณครูเกษียณอายุราชการ อำลานักเรียนและรับมอบของที่ระลึกจากคุณครูและนักเรียนในแต่ละสายชั้น
วันที่ 29 กันยายน 2565 คุณครูถนอมจิต ปิ่นกันทา และคุณครูพรรณเพ็ญ บุญประเสริฐ คุณครูเกษียณอายุราชการ อำลานักเรียนและรับมอบของที่ระลึกจากคุณครูและนักเรียนในแต่ละสายชั้น
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดงานมุฑิตากษิณาลัย สายใยรักอนุบาลลำพูน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน
วันที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดงานมุฑิตากษิณาลัย สายใยรักอนุบาลลำพูน แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูถนอมจิต ปิ่นกันทา คุณครูพรรณเพ็ญ บุญประเสริฐ และคุณวิทยา จันทร์ดาประดิษฐ์ ณ หอประชุมฝ้ายคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน
วันที่ 28 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 3 ท่าน คือ คุณครูถนอมจิต ปิ่นกันทา คุณครูพรรณเพ็ญ บุญประเสริฐ และคุณวิทยา จันทร์ดาประดิษฐ์ ณ ห้องประชุมซอมพอ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรม โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง ร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565
วันที่ 21 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรม โครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่ง ร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล 2565 โดย นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุบาลลำพูน เป็นผู้อ่านสารจากพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทน นายกรัฐมนตรี
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก”
วันที่ 14 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรม “เด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก” ภายใต้โครงการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต “เด็กปฐมวัย” โดยมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ดังนี้
ฐานที่ 1 กิจกรรมห้องเรียนคุณภาพเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ฐานที่ 2 กิจกรรมครอบครัวแสนสุข
ฐานที่ 3 กิจกรรมเด็กปฐมวัย คิดได้ ทำเป็น เล่นสนุก
ฐานที่ 4 สุขภาพลูกรัก
ฐานที่ 5 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ตามแนวคิดมอนเตสเซอริ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมอบรมทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED)
วันที่ 2 - 9 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมอบรมทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) โดยได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จากโรงพยาบาลลำพูน ณ หอประชุมฝ้ายคำ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นศูนย์สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 ระดับประถมศึกษา
วันที่ 4 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นศูนย์สอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2565 ระดับประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นศูนย์สอบโครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 3 กันยายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นศูนย์สอบโครงการทดสอบความรู้เสริมปัญญา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 31 สิงหาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 50 ห้องเรียน มีครูผู้เข้ารับประเมิน จำนวน 69 คน โดยมีคณะกรรมการประเมิน ดังนี้
????คณะกรรมการชุดที่ 1
1. นางวันเพ็ญ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญ เมืองโครต ผู้อำนวยการโรงเรียนเชตวันหนองหมู
3. นางสาวมัลลิกา ศุภอักษร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่ายาง
????คณะกรรมการชุดที่ 2
1. นายนราวิชญ์ บวรบุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเส้า
2. นายอภิสิทธิ์ เหล็งไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
3. นางสาวจิราพร ศรีจันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีบังวัน
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยบูรณาการวันสุนทรภู่ 2565
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยบูรณาการวันสุนทรภู่ 2565 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน มีการแสดงและมอบรางวัลดังนี้
การแสดงและการประกวดการแต่งกาย
-การแสดงพิธีเปิด อาขยานบทเห่กล่อมสุนทรภู่ และการแสดงนาฏศิลป์ ฟ้อนขันดอก
-การประกวดการแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดี
การมอบรางวัลให้นักเรียนตามระดับชั้น อนุบาล 1 - ประถมศึกษาปีที่ 6
1.รางวัลคัดไทย
2.รางวัลอาขยาน
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฎิบัติตนเป็นพุทธศานิกชนที่ดีและสืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา โดยครูและนักเรียนร่วมถวายเทียนพรรษาตามวัดประจำสายชั้น ดังนี้
ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 วัดประตูลี้
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วัดบ้านหลวย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วัดสันดอนรอม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 วัดกู่เหล็ก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วัดมหาวัน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่อง เครื่องสักการะล้านนา และนักเรียนแต่ละสายชั้นร่วมกันทำต้นผึ้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา
โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด  โดยมีกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน  ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด  และประกวดวาดภาพระบายสีทุกระดับชั้น  เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของยาเสพติด  และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี  ดังนี้
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. นริศรา  สมนาสัก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ. พรชนก  ทีปานุเคราะห์  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. อุรัสยา  วงค์ขัติ
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. รัชชาภา   เสียงใส
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ญ. กรุณา  เมปัญญา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. พชรพร  อาภัย
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศ   ด.ช. กรวีร์     ดวงแก้ว
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. โชติรวี   จันทร์ผง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.วชิรกานต์  จันทร์คำเรือง
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. ปราณณิชา  คำพูน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. เบลเยี่ยม  วีรานนท์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. ชมพูนุช  ตาสิงห์วัน
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. บุญรักษา   ชัยศิริ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช. ตฤณ  เวียงนาค
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ. ธมลวรรณ  เมืองแทน
* ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศ   ด.ญ. กัญญาวรา   วุฒิเรีย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ด.ช.  ภูมินันท์  ปันติมุ่ง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ด.ญ.  ธนิภา  กันไชยสัก
วันที่ 27 มิถุนายน 2565กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่
วันที่ 27 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันสุนทรภู่ โดยจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี คัดไทย ท่องอาขยาน จากผลงานของสุนทรภู่ และเชิญชวนให้นักเรียนแต่งกายเป็นตัวละครในวรรณคดีของสุนทรภู่
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 19 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ชี้แจงนโยบาย แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียนในการแก้ไข ป้องกัน และพัฒนานักเรียนร่วมกัน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เป็นประธานในพิธี
รดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์จาก ท่านผู้อำนวยการวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพู
วันที่ 22 เมษายน 2565 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน คณะครูและบุคลากรทางศึกษา ได้ร่วมพิธี รดน้ำดำหัวและขอพรเนื่องในวันสงกรานต์จาก ท่านผู้อำนวยการวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน เพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อสืบสานประเพณีล้านนา ณ ห้องประชุมซอมพอ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้สู่กระบวนการ (Performance Agreement : PA)
วันที่ 2 – 3 เมษายน 2565 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดการอบรมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเรียนรู้สู่กระบวนการ (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2564 และได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ญรพี แก้วเชียงใต้ อาจารย์ประจำศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เป็นวิทยากรผู้บรรยาย เรื่อง แนวทางการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งวิทยฐานะ (Performance Agreement : PA) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดทำข้อตกลงและรายงานการพัฒนาตามมาตรฐานตำแหน่งวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมซอมพอ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ
การประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2565 คณะครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 53 เรียน ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ในการประเมินครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางวนิดา สุภาใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าแดด นางสาววริษา แสนเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันต้นธง และนางสาวเขมจิรา บริภารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีย้อย เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
วันที่ 18 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน
นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test)
วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT: National Test) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลลำพูน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1
วันที่ 16 มีนาคม 2565 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ณ ห้องประชุมศูนย์ท่องเที่ยวเทศบาลเมืองลำพูน