ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
วันที่ 17 มกราคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
กิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
วันที่ 14 มกราคม 2563 สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรมเข้าค่าย Day Camp ลูกเสือสำรองชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน และตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นเรียน มอบของขวัญที่ระลึกตอบแทนน้ำใจ 4 หน่วยงาน
วันที่ 10 มกราคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน และตัวแทนนักเรียนแต่ละสายชั้นเรียน มอบของขวัญที่ระลึกตอบแทนน้ำใจและคุณูปการของหน่วยงาน จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลลำพูน สถานีตำรวจภูธรเมืองลำพูน เทศบาลเมืองลำพูน และไปรษณีย์ลำพูน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 10 มกราคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 และรับศักราชใหม่ ณ สนามบงกชขจี


โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4
วันที่ 6 - 8 มกราคม 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. โดยมี นายคมเดช เหมะสุทธินันท์ นางศรีนวล สง่ามั่งมูล นางสาวเสาวลักษณ์ ริบแจ่ม และนางสุธิชา เรือนสิริกูลเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้สรุปผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างรอบด้าน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกสมาคมผู้ปกครองและครู เครือข่ายผู้ปกครอง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ให้การต้อนรับ และได้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานของโรงเรียนฯ ณ ห้องประชุมซอมพอ
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ ครูอุทาน ประสงค์ทรัพย์ สู่รั้วเขียว ขาว
คณะครูผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ ครูอุทาน ประสงค์ทรัพย์ สู่รั้วเขียว ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2562
การประกวดวาดภาพระบายสี ''จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ''
โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรมการประกวดวาดภาพระบายสี ''จิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ'' และจัดกิจกรรมให้ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ออกบำเพ็ญประโยชน์ เช่น เก็บขยะ ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9
 
นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวาดภาพระบายสี

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายภูมินันท์  ปันติมุ่ง  ชั้น ป.3/5

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงฐิติมา  เมืองลือ  ชั้น ป.3/7
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงพิมพ์พรรณอร  ชัยยาทา ชั้น ป.3/6

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงหงษ์ชนก  ชะเอม  ชั้น ป.4/4

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนันท์นภัส  หล่อเนตร  ชั้น ป.4/4
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงพิชญาภัค  รวมสุข ชั้น ป.4/4

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายกฤษณะ  ยุคลธง  ชั้น ป.5/3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายกีรติ  จิโนคุณ ชั้น ป.5/3
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ล่างสวัสดิ์ ชั้น ป.5/3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายสุเมธี  สุยะปวง  ชั้น ป.6/7

รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายธนวัฒน์  เขม้นดี  ชั้น ป.6/2
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 เด็กหญิงศุภาวรรณ  บุญรินทร์ ชั้น ป.6/2
 

"บัวลำพูนเกมส์"
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอนุบาลลำพูน
"บัวลำพูนเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ คุณครูวีรยา ฑีฆายุ ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง ด้วยความยินดียิ่ง
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ยินดีต้อนรับ คุณครูวีรยา ฑีฆายุ ครูโรงเรียนบ้านสันโค้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ที่ได้รับคำสั่งให้มาช่วยราชการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมวันลอยกระทง 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมการประกวดทำกระทงลอย การประกวดหนูน้อยนพมาศและหนุ่มน้อยยี่เป็ง เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลำพูน จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ
วันที่ 27 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลำพูน จัดกิจกรรมมุฑิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ คุณครูสุพินธ์ เอี่ยมสะอาด และคุณครูนิตยา เนตรศักดิ์เกษม คุณครูที่รักยิ่ง ของพวกเรา ชาวอนุบาลลำพูน ด้วยรักและผูกพัน   >>>>>รูปภาพเพิ่มเติม
โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ
วันที่ 11 กันยายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ระดับ ดีเยี่ยม (ระดับประถมศึกษา) จากคณะกรรมการประเมินในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่
ยินดีต้อนรับ คุณครูแสงจันทร์ เผ่าพิทักษ์มุนี คุณครูภิญญาพัชญ์ สุธรรมยอง และคุณครูอิสราภรณ์ อ่อนทอง สู่รั้วเขียว ขาว ด้วยความยินดียิ่ง
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล

คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2562
โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ "รักษ์ภาษาไทย ภูมิใจภาษาถิ่น" ประจำปี 2562
วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลลำพูน
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน "63 ปี อนุบาลลำพูน" คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป และร่วมพิธีบำเพ็ญบุญอุทิศบูรพาจารย์สืบชะตา โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในพิธี ทางโรงเรียนอนุบาลลำพูนขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานของทางโรงเรียนในวันนี้ค่ะ
กิจกรรมพิธีหล่อเทียนพรรษา
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรม "พิธีหล่อเทียนพรรษา" ประจำปี 2562
การนิเทศครูผู้สอน วิชาภาษาไทย ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคร
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้นิเทศติดตามผลการพัฒนาผู้เรียน ด้วยกิจกรรมสอนงาน (Coaching) การให้คำแนะนำการจัดการเรียนรู้ (Mentoring) และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนอนุบาลลำพูน ตามโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ในระหว่างวันที่ 12 - 21 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบนโยบาย แนวทางการพัฒนานักเรียน และรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนอนุบาลลำพูนได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
กิจกรรมวันสุนทรภู่
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูนจัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ประชาสัมพันธ์อ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอนุบาลลำพูน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
นักเรียนที่ได้คะแนน O-NET เต็ม 100 ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนอนุบาลลำพูนประกาศยกย่อง ชมเชยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ที่สอบได้คะแนน O-NET เต็ม 100 คะแนนในวิชาคณิตศาสตร์ ดังนี้
ด.ช.ชัยภัทร บุญเฉลียว 
ด.ญ.วชิรญาณ์ รัตน์จันตา 
ด.ญ.อภิษฎา คำบุญเรือง
ด.ญ.สุพิชฌาย์ ดวงแก้ว 
ด.ญ.อนัตตา อิ่นอ้าย
 
ซึ่งคะแนน O-NET นี้จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงความตั้งใจ/ใส่ใจในการเรียนของนักเรียน ที่จะส่งผลให้นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในคณะที่ต้องการในอนาคตได้