ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงดากานดา มูลรังษี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงกำเมือง
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลลำพูนเข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรรณิการ วังขาวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศประจำตำแหน่งเยาวชนดีเด่นเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงการ การแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 62
เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนธรรมสาธิต
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 62
เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 62
เข้าร่วมกิจกรรมวันสถานปนาลูกเสือแห่งชาติ ณโรงเรียนจักรคำคณาธร
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 62
นักเรียนคนเก่ง ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโด
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 62
เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬา และวาดภาพระบายสี ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 62
กิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก ณ โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 62