ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการบรรยายธรรม ตามโครงการประกวดบรรยายธรรม
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบ General English โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกัฬาแบดมินตัน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกรีฑา
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสรวิชญ์ วงค์คำปัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมินันท์ ปันติมุ่ง ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภท ยุวชน ชาย 9 - 10 รุ่น
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายโชติกานต์ สมจิตร ได้รับรางวัลชนะเลิศเทควันโด
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนื
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 63
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแสดงผลงาน และการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
วันที่ 9 กันยายน 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงชลิตา ศรีบุญเรือง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 63
ชุมนุมนาฎศิลป์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟ้อนยอง ณ ลานกู่ช้าง
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 63
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการตอบปัญหาธรรมะ
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายธีราทร ปัญญาด้วงการแข่งขันแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 63
การแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 63