ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายอินทนันทน์ โนนทอง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมส่งเสริมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ Clever Math
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลพร ส่องศรี ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทควันโด
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอินทนันท์ โนนทอง ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันแบดมินตัน
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุพิชญา ปาตันที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET)
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงบุญฑริก พรหมโย เป็นผู้สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดแบบบูรณาการในจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงภัทรานิษฐ์ ประทุมสินธุ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เทเบิลเทนนิส เยาวชนหญิงเดี่ยวอายุไม่เกิน 13 ปี
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงสุพิชญา ปาตันได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันกีฬาแบดมินตันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวิวัฒน์ชัย เสียงใส ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี กีฬาเทนนิส
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
กองลูกเสือสามัญโรงเรียนอนุบาลลำพูนเข้าร่วมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนจักรคำคณาธร
โพสเมื่อ : 05 ก.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายวนธน วงศ์สถาน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเทควันโด
โพสเมื่อ : 28 มิ.ย. 65
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 21 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ในระหว่างวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2565
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายโชติกานต์ สมจิตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงกมลพร ส่องศรี ป.2/6ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันเทควันโด ชิงถ้วยพระราชทาน
โพสเมื่อ : 31 พ.ค. 65
การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 65
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกมลพร ส่องศรี ในการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์
โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 65