ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีคะแนนสูงสุดของการเรียน Maths-Whizz
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม ในการทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 62
เด็กหญิงณัฐธิดา วิธีได้รับรางวัลชนะเลิศตัวแทนภาคเหนืองาน Max Model Season 2
โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 62
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน เข้าร่วมกิจกรรม Enjoy Chinese ครั้งที่2
โพสเมื่อ : 09 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงกรรณิกา วังขาวได้รับรางวัลการประกวดหนูน้อย LHA Lamphun 2019
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชาย ทัพเทพ ตรัสวงค์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 36
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายขัชดล ปันเขียว ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันเทควันโด
โพสเมื่อ : 29 พ.ย. 62
โรงเรียนอนุบาลลำพูน เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 62
ขอแสดงความยินดี กับนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอนุบาลลำพูน การแข่งขัน
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 62
ขอแสดงความยินดี ในการแข่งขันเทควันโดรายการ
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ในการทดสอบวัดความรู้วิชาสังค
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการสอบยอดปัญญา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชัชดล ปันเขียวได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเทควันโด
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิดาภา ปัจฉิมก้านตง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์นักเรี
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเป็นอับดับ 1 ของจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายภูมินันท์ ปันติมุ่ง การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 62
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ร่วมทำบุญงานสลากย้อม ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ประจำปี พ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 62