ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี ในการแข่งขันเทควันโดรายการ "JAMPHA TAEKEONDO CHAMPIONSHIP 2019"
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 62
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ในการทดสอบวัดความรู้วิชาสังค
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่มีคะแนนสอบเป็นอันดับที่ 1 ของจังหวัดลำพูน ในการทดสอบวัดความรู้วิชาภาษา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการสอบยอดปัญญา
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายชัชดล ปันเขียวได้รับรางวัลเหรียญเงินการแข่งขันเทควันโด
โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงจิดาภา ปัจฉิมก้านตง ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์นักเรี
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบเป็นอับดับ 1 ของจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดี กับเด็กชายภูมินันท์ ปันติมุ่ง การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์นักเรียนนักศึกษา
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 62
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ร่วมทำบุญงานสลากย้อม ประจำปี 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดลำพูน ประจำปี พ
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 62
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ นักกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 10 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมินันท์ ปันติมุ่งได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทยุวชน ชาย 9 - 10 รุ่น C
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายภูมิพัฒน์ อภิวงศ์ ที่ได้รับรางวัลประเภทกีฬา เทนนิส
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิชญา แก้วปินตา ที่ได้รับรางวัลประเภทกีฬา เทนนิส
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงดากานดา มูลรังษี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดร้องเพลงกำเมือง
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 62
โรงเรียนอนุบาลลำพูนเข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีงบประมาณ 2562
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงกรรณิการ วังขาวที่ได้รับรางวัลเกียรติยศประจำตำแหน่งเยาวชนดีเด่นเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 62
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันโครงการ การแสดงผลงานและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 62