ภาพกิจกรรมภายนอก
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงสุพิชญา ปาตันและเด็กหญิงปวิชญา ปาตันในการแข่งขันแบดมินตัน
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอัจฉราพร อินต๊ะ (น้องเฟรญ่า) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศหนูน้อยนพมาศ ประจำปี2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการจัดการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงปภาวรินทร์ อุ่นเมืองได้รับรางวัลชนะเลิศ การตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงวาสนา ยิ่งวงค์ได้รับรางวัลบทความดีเด่นอับดับที่ 1 หนูน้อยวัฒนธรรมที่ส่งเสริมประเพณีการท่องเที่ยว(ออนไลน์)
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงอัจฉราพร อินต๊ะ รางวัลลูกกตัญญูสร้างสรรค์สังคม ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงชญาภา มานพพงศ์ รางวัลลูกกตัญญูสร้างสรรค์สังคมในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน “โรงเรียนอนุบาลลำพูน” ที่ได้รับรางวัลประเภททีมวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 64
ลูกเสือและผู้กำกับลูกเสือเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดการบรรยายธรรม ตามโครงการประกวดบรรยายธรรม
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการสอบ General English โครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกัฬาแบดมินตัน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬาและครูผู้ฝึกสอนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันกรีฑา
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสรวิชญ์ วงค์คำปัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมินันท์ ปันติมุ่ง ได้รับรางวัล เหรียญทอง ประเภท ยุวชน ชาย 9 - 10 รุ่น
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายโชติกานต์ สมจิตร ได้รับรางวัลชนะเลิศเทควันโด
โพสเมื่อ : 09 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันยอดปัญญาวิชาการ โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนื
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 63