ประกาศจากโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site (เรียนที่โรงเรียนตามปกติ) (อ่าน 15) 30 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (อ่าน 17) 30 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On - site) เป็นการชั่วคราว (อ่าน 29) 22 พ.ย. 64
ขออนุญาตแจ้งประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง ประกาศหยุดเรียน ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 32) 17 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก (อ่าน 27) 17 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก (อ่าน 29) 17 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่องการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 75) 09 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก (อ่าน 93) 04 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องพยาบาล (อ่าน 73) 01 พ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง แจ้งเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 100) 30 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 90) 29 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง กำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 และการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 194) 09 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่องการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 4 - 8 ตุลาคม 2564 (อ่าน 108) 07 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง การดำเนินการจัดเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม 2564 (อ่าน 96) 25 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 20 - 23 กันยายน 2564 (อ่าน 131) 19 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 1 - 14 กันยายน 2564 (อ่าน 123) 31 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง การดำเนินการจัดการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 16 - 31 สิงหาคม 2564 (อ่าน 140) 13 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน (โควิด - 19) (อ่าน 100) 30 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง ปิดสถานศึกษาทุกสังกัดและสถาบันกวดวิชา (อ่าน 121) 19 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่องการสอนชดเชย ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 101) 15 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์แผนผังห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 172) 13 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 113) 10 มิ.ย. 64
แจ้งประกาศ เรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 205) 28 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนการสอนผ่านระบบการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 161) 07 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่องยกเลิกการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 234) 26 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 198) 26 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 5 (ห้องเรียนพิเศษ) (อ่าน 234) 21 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 5 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 230) 21 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ถึง ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 209) 21 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียนออนไลน์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 316) 18 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียนที่ประสงค์จะสมัครนักเรียนเข้าเรียน กรุณาประสานงานรับนักเรียน (อ่าน 257) 18 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่องการรับเงินค่าเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (Summer) (อ่าน 191) 18 เม.ย. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอยกเลิกการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน (summer) (อ่าน 114) 18 เม.ย. 64
ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1-3 (อ่าน 175) 18 เม.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษนักเรียนใหม่) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 161) 05 เม.ย. 64
การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (อ่าน 171) 22 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เลื่อนกำหนดวันรับนักเรียนชั้นก่อนประถมศึกษา (อนุบาล 1 และ 2 ห้องเรียนปกติ) (อ่าน 319) 22 มี.ค. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียน ห้องเรียนพิเศษเตรียมเอกสารหลักฐาน ในวันมอบตัว (อ่าน 219) 22 มี.ค. 64
แจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวห้องเรียนพิเศษ Smart English Program ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 (อ่าน 242) 22 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็ก (อ่าน 509) 09 ก.พ. 64