ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 พ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
14 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
09 เม.ย. 64 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

08 เม.ย. 64 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

07 เม.ย. 64 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

05 เม.ย. 64 กิจกรรมค่ายวิชาการบูรณาการภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 การทดสอบปลายปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
24 มี.ค. 64 ปัจฉิม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
24 มี.ค. 64 การทดสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
23 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2563
22 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.2 ปีการศึกษา 2563
19 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2563
18 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.4 ปีการศึกษา 2563
17 มี.ค. 64 การทดสอบ Pre-NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563
17 มี.ค. 64 การทดสอบ RT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
17 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.5 ปีการศึกษา 2563
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เข้าค่ายลูกเสือ
ชุดลูกเสือ
15 มี.ค. 64 ถึง 19 มี.ค. 64 การทดสอบปลายปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
13 มี.ค. 64 การทดสอบ O-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
08 มี.ค. 64 ถึง 12 มี.ค. 64 กิจกรรมค่ายยระดับผลสัมฤทธิ์ (O-net)
05 มี.ค. 64 สอบธรรมสนามหลวง
25 ก.พ. 64 กิจกรรมวันมาฆบูชา
29 ม.ค. 64 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา2563
เสื้อกีฬาสี กางเกงวอร์ม รองเท้าผ้าใบ
08 ม.ค. 64 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
25 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2563
กิจกรรมประกวดรางวัล
1.การวาดภาพระบายสี
2.คัดลายมือ
3.เขียนตามคำบอก

ระดับชั้นป.4-6
1การแข่งขันเปิดdictionary

กิจกรรมวันคริสต์มาส
1.มัจฉา
2.หน้ากากคริสต์มาส
3.การ์ดวันคริสต์มาส
4.เก้าอี้ดนตรี

กิจกรรม cover dance
1.ระดับชั้น ป.1-3 (ส่งได้ 7 ทีม ที่ครูปัทมาวัลย์)
2.ระดับชั้น ป.4-5 (ส่งได้ 5 ทีม ที่ครูจุฑามาศ)
*** ทีมละ 5 คน ความยาวเพลงไม่เกิน 5 นาที
ชุดซานต้า/ซานตี้ (ไม่สวมเสื้อยืด/ไม่สวมกระโปรงหรือกางเกงยีนส์/ไม่สวมชุดกระโปรงหรือกางเกงที่สั้นจนเกินไป) ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างประเทศ
18 ธ.ค. 63 กิจกรรมค่ายลูกเสือ ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2563
ชุดลูกเสือ
04 ธ.ค. 63 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
02 ธ.ค. 63 ถึง 05 มี.ค. 64 ติวสอบ O-net นักเรียนชััั้นประถมศึกษาปีที่ 6
01 ธ.ค. 63 ถึง 09 เม.ย. 64 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
04 มี.ค. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT (National Test)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นNT (National Test) 
ชุดนักเรียน
12 ก.พ. 63 การสอบวัดความสามารถการอ่าน ชั้น ป.1
ประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
01 ก.พ. 63 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ O-NET
ชุดนักเรียน
10 ม.ค. 63 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 63 รูป
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน
กิจกรรมฐานต่างๆ จำนวน 10 ฐาน
08 ม.ค. 63 ถึง 09 ม.ค. 63 สอบ Pre O-NET
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบ Pre O-NET ปีการศึกษา 2562
จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย)
06 ม.ค. 63 ถึง 08 ม.ค. 63 โรงเรียนอนุบาลลำพูนเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสี่
25 ธ.ค. 62 กิจกรรมวันคริสต์มาส 2562
กิจกรรมระบายสีวันคริสต์มาส ระดับชั้น ป.1-3
กิจกรรมวาดภาพระบายสี ระดับชั้น ป.4-6
กิจกรรมคัดลายมือวันคริสต์มาส ระดับชั้น ป.1-6
กิจกรรมเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษตามคำบอก ระดับชั้น ป.1-3
กิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ป.4-6
29 พ.ย. 62 สอบธรรมศึกษา
ครูจิดาภา ประภาวิลัย
22 พ.ย. 62 กิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนอนุบาลลำพูน
ชุดกีฬาสี
11 พ.ย. 62 กิจกรรมวันลอยกระทง
27 ก.ย. 62 งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ
งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
คุณครูสุพินธ์ เอี่อมสะอาด
คุณครูนิตยา เนตรศักดิ์เกษม
ณ หอประชุมฝ้ายคำ โรงเรียนอนุบาลลำพูน
26 ก.ย. 62 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน
25 ก.ย. 62 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน
24 ก.ย. 62 สอบกลางภาค ปีการศึกษา 2562
ชุดนักเรียน โรงเรียนอนุบาลลำพูน
03 ก.ย. 62 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 1
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจาปีการศึกษา 2562
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา เมือง 1
วันที่ 3 กันยายน 2562
สนามแข่ง โรงเรียนอนุบาลลาพูน และ โรงเรียนวัดสันต้นธง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
20 ส.ค. 62 ถึง 21 ส.ค. 62 อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ป.1-ป.3
ชุดขาว และ ชุดพละ นางอัมพร สุภารัตน์
16 ส.ค. 62 โรงเรียนธรรมสาธิตมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Smart English Program และการจัดหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 โรงเรียนธรรมสาธิต อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ Smart English Program และการจัดหลักสูตร ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนอนุบาลลำพูน
14 ส.ค. 62 ถึง 15 ส.ค. 62 อบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนชั้น ป.4-ป.6
ชุดขาวและชุดพละ นางอัมพร สุภารัตน์
31 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย
กิจกรรมวันภาษาไทยบูรณาการร่วมกับวันสุนทรภู่
- ประกวดวาดภาพระบายสี
- คัดไทย
- อ่านบทร้อยกรอง
- เขียนบรรยายภาพ
- เขียนเรียงความ
- แต่งกลอน
- เขียนตามคำบอก

ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
แต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีไทย ครูมนตรี ทองอรุณศรี
12 ก.ค. 62 วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอนุบาลลำพูน
- พิธีตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 63 รูป
- พิธีบำเพ็ญบุญอุทิศบูรพาจารย์ สืบชะตา ถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ 9 รูป
ณ สนามบงกชขจี แต่งกายชุดผ้าไทย นางศรัณยา ยะเชียงคำ
10 ก.ค. 62 กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนอนุบาลลำพูน นายภานุวัฒน์ สินธุปัน
04 ก.ค. 62 ถึง 10 ก.ค. 62 ร่วมทำบุญในการหล่อเทียนพรรษา
-เชิญร่วมทำบุญในการหล่อเทียนพรรษา
โรงเรียนอนุบาลลำพูน นายภานุวัฒน์ สินธุปัน
26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
-กิจกรรมเสียงตามสาย
-กิจกรรมการจัดบอร์ดความรู้
-กิจกรรมการแต่งกายคล้ายตัวละครในวรรณคดีไทย
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ครูมนตรี ทองอรุณศรี
20 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันไหว้ครู
โรงเรียนอนุบาลลำพูน