ติดต่อเรา
โรงเรียนอนุบาลลำพูน
41 ถนนสนามกีฬา   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
เบอร์โทรศัพท์ 053-511878 เบอร์โทรสาร 0-5351-1878
Email : anubanlamphun@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน