ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตัวแทนครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการและร่วมกิจกรรมแลกเ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 63
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับโล่รางวัลระดับดีเยี่ยม อันดับที่ 1 การประเมินห้องสมุดโรงเรียนตามมาตรฐาน
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 63
งานมุฑิตาจิตแก่ผู้บริหารและคณะครูที่เกษียณอายุราชการ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 63
วันที่ 17 กันยายน 2563 ตัวแทนนักเรียนชุมนุมนาฎศิลป์พิธีเปิด ในงานมหกรรมทางวิชาการสู่คุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 63
ขอแสดงความยินดีกับ ครูผู้สอนดีเด่น ที่ได้รับรางวัลในการประเมินและคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 63
รงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ 1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 63
นายศุภวิชญ์ กันชูลี ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม ลำดับที่ 3การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกา
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 63
นางกรรญาณี บุญสุทธิ์ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมการดำเนินงานตามนโยบาย STEM Education ระดับประถมศ
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 63
นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมในการประเมินและคัดเลือกผลงาน/นวัตกรรมการปฏิบัติที่ด
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 63
นายวรเชษฐ์ จันทร์ภิรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ได้รับแต่งตั้งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ
โพสเมื่อ : 16 ก.ย. 63
เด็กหญิงธีรญา ไตรโภคสมบัติ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 รับเงินอุดหนุนทุนเสมอภาค
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 63
คณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอเมืองเชียงใหม่มาศึกษาดูงานระบบกระบวนการบริหารจัดการของโรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 63
ยินดีต้อนรับ คุณครูศิริรัตน์ จันต๊ะเวียง ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 63
ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนบ้านเจดีย์แม่ครัว สพป.ชม.2 มาศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
โพสเมื่อ : 08 ส.ค. 63
แจ้งการเปิดสอนชดเชย ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูขวัญชัย สุรินทร์ศรี ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 63
ประกาศเรื่อง การจัดห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศห้องสอบ ตามรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
การสอบปลายปี และประกาศแนวการปฏิบัติในการมาสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63