ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอนุบาลลำพูนร่วมแสดงความยินดีกับ นายโยธิน ตาน้อย ในการรับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาปล
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ร่วมกับ บริษัทอมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรม Zoom “พลังนิทานกระตุ้นพล
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 64
ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลลำพูนเพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/25
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 64
การประชุมvideo conferenceเรื่อง แนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและ
โพสเมื่อ : 25 ม.ค. 64
ประกาศการเปิดการเรียนการสอน (จากมาตรการป้องกันและเฝ้าระวัง Covid-19)
โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 64
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด - 19)
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ (ฉบับที่2)
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 64
ประกาศการหยุดเรียนกรณีพิเศษ
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 64
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอขอบพระคุณ บริษัท แอ็คครู เอซ จำกัด ที่ได้มอบเครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 5 เค
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีที่สอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 63
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามมาตรการโควิด - 19
โพสเมื่อ : 14 ธ.ค. 63
ขอขอบพระคุณสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลลำพูนที่สนับสนุนเครื่องสแกนอุณหภูมิอัตโนมัติ
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง ขอเลื่อนการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ มาตรการการป้องกันโรคโควิด - 19
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจิรพิพัฒน์ สมสารสอบเข้าศึกษาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 63
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยาศึกษาดูงานระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านจอมบึง (วาปีพร้อมประชาศึกษา)ศึกษาดูงานระบบกลไกการบริหารจัดการคุณภ
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 63
ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี กับคุณครูอรรถกร ปาละแดง ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 63
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลลกระบี่่ในการศึกษาดูงานห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ
โพสเมื่อ : 25 พ.ย. 63
ต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี กับคุณครูสายฝน ต๊ะวันนา ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนอนุบาลลำพูน
โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 63