ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง การจัดห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 63
ประกาศห้องสอบ ตามรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
การสอบปลายปี และประกาศแนวการปฏิบัติในการมาสอบปลายปี ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี
โพสเมื่อ : 05 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 63
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
ประชาสัมพันธ์การจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง แจ้งหยุดเรียนต่อเนื่องพิเศษเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19 (
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่องปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
Big Cleaning Day จิตอาสาสู้ไวรัส COVID-19
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง มาตรการการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพ Smart English Program ระดับชั้นอนุบาล
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63
วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ไปศึกษาดูงานพื้นที่นวัตกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 63