ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวปฏิบัติในการมอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง แจ้งหยุดเรียนต่อเนื่องพิเศษเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19 (
โพสเมื่อ : 18 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่องประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
โพสเมื่อ : 13 มี.ค. 63
โรงเรียนอนุบาลลำพูน ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ในระดับชั้นอนุบาล 1 และ อนุบาล 2 ห้องเรียนปกติ
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่องปิดเรียนเนื่องจากเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 63
Big Cleaning Day จิตอาสาสู้ไวรัส COVID-19
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอนุบาลลำพูน เรื่อง มาตรการการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ และห้องเรียนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63
ประกาศผลการคัดเลือกห้องเรียนพิเศษส่งเสริมอัจฉริยภาพ Smart English Program ระดับชั้นอนุบาล
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 63
วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนอนุบาลลำพูน ไปศึกษาดูงานพื้นที่นวัตกรรม ณ โรงเรียนอนุบาลสตูล
โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นป.1 และชั้นป.4
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเข้าห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น อ.1 และระดับชั้น อ.2
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 63
โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ (วัดพระธาตุสบแวน) ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน (Chinese Camp 2020)
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63
ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลลำพูน ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง ในการสอบ ckk pre junior 2019
โพสเมื่อ : 17 ก.พ. 63
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน เข้ามารณรงค์และทำกิจกรรม Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส
โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 63
โรงเรียนมงคลวิทยา ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
โรงเรียนจักรคำคณาธร จังหวัดลำพูน ได้มาแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 63
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำพูน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบของผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 63